Vrienden van Con Amore

Wij willen graag even onze Gemengde Zangvereniging “Con Amore” aan u voorstellen:

Wellicht is onze zangvereniging, die haar domicilie in Boshoven heeft met leden uit de hele regio, bij u bekend. De bekendheid komt o.a. voort uit de uitstekende kerstconcerten, concertuitvoeringen in Weert en omgeving en de prachtige opluistering van de Nachtmis in de St. Odaparochie. Con Amore vierde in 2022 haar 55-jarig jubileum. Een sprankelend koor 55 jaar jong! Dit zal niet ongemerkt aan u voorbij zijn gegaan.

Naast de Gemengde Zangvereniging Con Amore zijn er ook “de Vrienden van Con Amore”. Het doel van de vrienden is het ondersteunen van de activiteiten van de vereniging, zowel financieel alsook materieel.

De vrienden zijn de supporters van de vereniging en krijgen het jaarprogramma van de
zangvereniging thuisgestuurd, zodat ze op de hoogte blijven van de concerten en andere activiteiten.

De vrienden hebben vrije toegang tot het door ons georganiseerd kerstconcert en krijgen een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten.

Sinds enkele jaren hebben wij een vaste supportersclub van ruim 20 vrienden. Ons streven is dit aantal te verhogen om zodoende een stevige financiële steun in de rug te hebben. Als vriend bent u lid van de fanclub en draagt tevens bij als sponsor van onze vereniging om de uitvoering van de programma’s te kunnen bekostigen. Wij hopen uw interesse gewekt te hebben om zich aan te sluiten bij onze “vrienden” en wij rekenen erop u te mogen verwelkomen. De minimale bijdrage per jaar is € 25,00 per persoon. Uw bijdrage is welkom en kunt het overmaken op rekeningnummer:
NL35RABO 0128287454 t.n.v. Gem. Zangver. Con Amore” te Weert.

Vol vertrouwen rekenen wij erop u te mogen begroeten als “vriend” en danken u voor uw bijdrage.
Wij zien u graag terug bij een van onze concerten.

Namens de “Stichting Vrienden van Con Amore”:
Voorzitter: Henny Schrooyen ( 06-24224203 )
Secretariaat: Marleen van de Winkel ( 06 18397413 )

Email: Vrienden van Gemengde Zangvereniging “Con Amore”