Vrienden van Con Amore

Vol trots willen wij onze Gemengde Zangvereniging “Con Amore Weert” aan u voorstellen.

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht is onze zangvereniging, met leden uit de hele regio, allang bij u bekent.

Naast gemengde zangvereniging Con Amore Weert zijn er ook “de Vrienden van Con Amore”. Het
doel van “de vrienden” is het ondersteunen van de activiteiten van de vereniging, zowel fysiek als
financieel.

“De vrienden” zijn supporters van Con Amore die mede ervoor zorgen dat ons koor kan blijven
bestaan voor alle zangers en luisteraars. Con Amore is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk
mede door de lage contributie en entree vrije concerten.

Mogelijk hebt u vaker genoten van o.a. de door “Con Amore” georganiseerde kerst-, voorjaar- en
jubileumconcerten. Ook geven wij met veel plezier en inzet onze medewerking aan de Kerstnachtmis.

Vrienden krijgen, per donatie van € 30.00, 1 gratis entree voor het kerstconcert. Ook wordt het
jaarprogramma toegezonden zodat u op de hoogte blijft van concerten en andere activiteiten.

Sinds enkele jaren hebben we een vaste “vrienden” club van ruim 20 personen. Ons streven is deze
gezellige fanclub uit te breiden om zodoende een stevige financiële steun in de rug te hebben.

Wij hopen dat uw interesse gewekt is om zich aan te sluiten bij “de vrienden” en u te mogen
verwelkomen als “vriend”.

De minimale bijdrage bedraagt € 30.00 per jaar per persoon.

We mailen u graag een inschrijfformulier.

Ook een éénmalige donatie is welkom.

Rekeningnummer NL35 RABO 0128 2874 54    t.n.v.   G.Z. Con Amore
Graag onder vermelding: Donateur Vrienden

Met muzikale groeten,
Namens Bestuur van Con Amore Weert
Marleen Van de Winkel