Vrienden van Con Amore

Vol trots willen wij onze Gemengde Zangvereniging “Con Amore Weert” aan u voorstellen.

Beste lezer,

Misschien is onze zangvereniging, met leden uit de hele regio, allang bij u bekend.

Naast gemengde zangvereniging Con Amore Weert zijn er ook “de Vrienden van Con Amore”. Sinds enkele jaren bestaat deze vaste “vrienden” club uit ruim 20 personen. Ons streven is het uitbreiden van deze gezellige fanclub.
Is uw interesse gewekt en draagt u Con Amore een warm hart toe, sluit u zich dan aan. Wij verwelkomen u graag als vriend!

De bijdrage is €30,- per jaar per persoon. Hiervoor krijgt u 1 gratis entree voor het kerstconcert en houden we u op de hoogte van het programma.
Ook een éénmalige donatie is natuurlijk van harte welkom.

We mailen u graag een inschrijfformulier. Ons mailadres is: secretariaat@conamoreweert.nl

Rekeningnummer NL35 RABO 0128 2874 54    t.n.v. Gemengde Zangvereniging Con Amore
Graag onder vermelding: Donateur Vrienden

Met muzikale groeten,
Namens het bestuur van Con Amore Weert
Henny Schrooyen