Welkom

Con Amore is een gemengde zangvereniging met circa 50 enthousiaste leden uit Weert en de omliggende dorpen. We repeteren wekelijks op dinsdagavond van 20 tot 22 onder de bezielende leiding van Sylvia Berghs en geven meerdere keren per jaar een concert. Onze vaste optredens zijn een sprankelend voorjaarsconcert, waarin we de komst van de lente vieren. Aan het eind van het jaar verzorgen wij, samen met andere koren en musici, een feestelijk kerstconcert. Ook de nachtmis in de kerk in de wijk Boshoven hoort tot ons vaste uitvoeringen.

Verder kun je ons jaarlijks vinden op het Cultureel lint in Weert en nemen we deel aan concerten van koren in de regio. Met veel genoegen zingen we van tijd tot tijd in een van de verzorgingshuizen in Weert. 

Ons repertoire is dan ook breed: Modern en licht klassiek, musical-songs, popsongs maar ook stemmige en vrolijke kerstliederen.

De leden van Con Amore zingen ‘met liefde’.  We leven toe naar elk optreden en we leven mee met elkaar. Gezelligheid speelt een grote rol bij ons koor. Dit blijkt onder meer uit de jaarlijkse feestelijke seizoensafsluiting en de viering van het Caeciliafeest in november.

Helaas hebben wij in 2020 onze concerten en activiteiten moeten cancelen vanwege het Corona-virus. Ook konden we vanaf begin november tijdelijk niet meer repeteren. Sinds februari repeteren we elke dinsdagavond via Zoom. Stemoefeningen, oude stukken ophalen en nieuwe stukken instuderen. Zodra we weer op locatie samen mogen zingen, kunnen we op volle kracht verder.
We blijven ook onderling contact houden via andere activiteiten en per mail.

2021 is begonnen met armen vol nieuwe hoop.  De hoop die wij als Con Amore samen zo vaak bezongen hebben in ‘When we believe’.

There can be miracles
When you believe
Though hope is frail, it’s hard to kill

Zing je graag en doe je dit het liefst samen met anderen, kom dan een keer luisteren op een dinsdagavond. Neem hiervoor even contact op met een van de bestuursleden. Wij staan open voor nieuwe leden en heten je graag welkom!
Volg de agenda van deze website en onze facebookpagina om te zien wanneer we weer opstarten .

Henny Schrooyen, voorzitter Con Amore
Maart 2021